Els preus adaptats al teu volum de venda online

Comença amb el que t'interessi més:

 

PREUS GRATIS PREMIUM SUPERPREMIUM

COST MENSUAL

0€ 100€ 200€

ELS TEUS BENEFICIS

% d'ingressos del total de las vendes mensuals

80% 90% 95%

CONDICIONS

Disposar de pàgina web corporativa i volum de seguidors / fans a les xarxes socials

SI NO NO

 

El compromís The Store Team:

 

PREUS VIP SUPERVIP

COST MENSUAL

500€ 0€

ELS TEUS BENEFICIS

% d'ingressos del total de les vendes mensuals

100% 95%

CONDICIONS

Superar un volum de vendes mensuals de:

6.000€ 10.000€

Contacta'ns

Utilitzem cookies per millorar la web i la teva experiència utilitzant-la. / Utilizamos las cookies para mejorar el sitio web y su experiencia utilizándolo. Visita la nostra / Visita nuestra Política de cookies.

Accepto la utilització de les cookies / Acepto la utilización de la cookies